JEONGHAN

실적사례

준공현장

  • Home
  • 실적사례
  • 준공현장
[CJ] CJ BLOSSOM PARK
작성자 : #관리자() 작성일 : 2018-05-11 조회수 : 1390
파일첨부 : CJ BLOSSOM PARK.jpg
20151117_140840(0).jpg
KakaoTalk_20180511_102218958.jpg
20151203_084825.jpg
20151203_085007.jpg
KakaoTalk_20151223_094527135.jpg- 발 주 처 : CJ제일제당

 

- 원도급자 : 정한조경

  

- 공사기간 : 2015. 02 ~ 2015. 02 


 

 

이전글 [삼성물산] 부천 중동 래미안
다음글 [포스코건설] 백석더샵