JEONGHAN

실적사례

준공현장

  • Home
  • 실적사례
  • 준공현장
[포스코건설] 강남더샵 포레스트
작성자 : #관리자() 작성일 : 2018-05-11 조회수 : 1181
파일첨부 : DSC04440.JPG


- 발주처 : 카이트5호개발

 

- 원도급자 : 포스코건설

 

- 공사기간 : 2015.09 ~ 2016.09 

 

 

 

 

 

DSC04350.JPG

DSC04279.JPG

DSC04426.JPG

DSC04432.JPG

DSC04229.JPG

 

이전글 [대우건설] 동탄2 센트럴푸르지오
다음글 [삼성물산] 부천 중동 래미안